ارتباط با مشتری

شما دیگر تنها نیستید، کارشناسان ما با شما هستند؛ 
شماره ی تماس: 05136657000 
Email: electrosteel@electro-steel.com

همراهانِ گرامی الکترو استیل، واحد ارتباط با مشتریان همه روزه پاسخگوی تمامی نیازها و پرسش های شما در ارتباط با محصولات و خدمات پشتیبانی آن می باشد. شما می توانید همه ی آنچه را که نیاز به بررسی دارد و یا رضایتی از نتیجه ی آن حاصل نگردیده است را با این واحد در میان بگذارید و تا دستیابی به نتیجه ی دلخواه و کامل حضور ما را در کنار خود احساس نمائید.
در صورت عدم رضایت از عملکرد همکاران ما در واحد خدمات پس از فروش با ذکر شماره سریال دستگاه خود، از طریق ارتباط با مشتریان مسئله را پیگیری تا در اولین فرصت مورد رسیدگی واقع گردد.
پیشنهادات وانتقادات شما راهگشای امینِ ما می باشد؛ بی واسطه با الکترواستیل باشید.