قوانین پشتیبانی

محصول توليد شده شركت الكترواستيل با توجه به تكنولوژي توليد و مواد اوليه مصرفي مرغوب و دارا بودن نشان استاندارد به مدت 40 ماه  از تاریخ تولید توسط اين شركت  ضمانت مي گردد.ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت الکتروپشتیبان توس صورت می پذیرد.

شرايط و مقررات ضمانتنامه

1- دستگاه هايي داراي گارانتي هستند كه داراي برگ ضمانتنامه باشند، بديهي است جهت استفاده از خدمات گارانتي محصولات ارائه برگ ضمانت نامه ضروري است.

2- پس از اتمام مدت گارانتي ، كليه تعميرات لازم با اخذ وجوه آن بر طبق تعرفه مصوب انجام خواهد شد

3- به منظور امکان بهره مند شدن از خدمات گارانتی ٬ رعایت اصول و شرایط صحیح نصب دستگاه که توسط این شرکت در دفترچه راهنما توصیه گردیده است الزامی است و درغیر اینصورت ضمن ابطال گارانتی و شرایط و خدمات مربوطه ٬شرکت فاقد هرگونه مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری و ... می باشد.

4- به منظور استفاده از خدمات گارانتي معايب دستگاه مي بايستي به تاييد متخصص شركت رسيده باشد

5- اين ضمانتنامه در شرايط زير قابل اجرا نمي باشد:
-درصورت تماس مستقیم مشتری با تکنسین 
ـ رعايت نكردن دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي دستگاه
ـ شماره سريال يا تاريخ توليد مخدوش يا از بين رفته باشد
ـ صدمات و آسيب ديدگي ناشي از ضربه ، حمل و نقل نادرست ، سقوط، آتش ، نوسانات برق ، حوادث غير مترقبه ، دستكاري افراد غير مجاز و آسيب به لوله هاي كمپرسور،پاشش آب یاهرگونه مایعات دیگر به قطعات الکتریکی والکترونیکی محصول(برددستگاه وملحقات آن)،بکارگیری محصول در مکان آلوده یا نامناسب و یا استفاده مغایر با تعاریف محصول در دفترچه راهنما.

6- قطعات و قسمت هايي از دستگاه كه شامل تعهدات ضمانتنامه نمي باشند
كليه ملحقات مصرفي داخل دستگاه نظير طبقات ، قطعات پلاستيكي ، لامپ ، آسيب ديدگي بدنه داخلي و خارجي (كابين) و دربها

رعايت اصول ذيل توسط مصرف كننده الزامي است:

1- ولتاژ برق مورد نياز اين دستگاه 220 الي 240 ولت مي باشد. لذا جهت سلامت كاركرد دستگاه رعايت آن الزامي است
2- از نصب دستگاه در مجاورت وسايل گرمازا ، رطوبت زا وغیر مسقف(شامل هرنوع منفذی که ارتباط مستقیم با محیط بیرون دارد)و همچنين در معرض تابش مستقيم آفتاب خودداري شود
3- رعايت فاصله از ديوار يا كابينت در محل نصب ، با توجه به مشخصات درج شده در دفترچه راهنما الزامي است
4- اعلام تاریخ خرید و نصب دستگاه به شرکت الکتروپشتیبان توس به وسیله پست سفارشی ویا ارسال به ایمیل electroposhtibantoos@gmail.com  توسط مصرف کننده گرامی ،بمنظور امکان بهرهمند شدن از خدمات گارانتی الزامی است.در غیر اینصورت دستگاه فاقد گارانتی بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی اعم از ارائه خدمات گارانتی ،حقوقی ،کیفری و ... نخواهد داشت.
تذکر مهم:درصورت تغییر مکان  محل نصب دستگاه ،بدون توجه به رعایت موارد یک تا سه ضمانت نامه والزامات تعریف شده در دفترچه راهنما،دستگاه از ضمانت خارج و شرکت هیچگونه مسئولیتی اعم از ارائه خدمات گارانتی ،حقوقی ،کیفری و ... را نخواهد شد.
شرکت الکترواستیل حق هرگونه تغییرات در طراحی و تغییر در قطعات مصرفی و تولیدات خود را بدون آنکه الزامی نسبت به انجام آن در تولیدات قبلی خود ایجاد نماید،برای خود محفوظ می دارد.

شركت الكترو استيل حق هرگونه تغييرات در طراحي و تغيير در قطعات مصرفي و توليدات خود را بدون آنكه الزامي نسبت به انجام آن در توليدات قبلي خود ايجاد نمايد ، براي خود محفوظ مي دارد